Generátor QR kódov


Zadajte váš identifikátor, na ktorý chcete platbu prijať.

Suma musí byť menšia ako 100000 a obsahovať maximálne 2 desatinné miesta.

Zadajte text bez diakritiky a špeciálnych znakov, maximálne 32 znakov.

Zadajte maximálne 10 číslic.

Zadajte 4 číslice.

Zadajte maximálne 10 číslic.

Zadajte maximálne 35 alfanumerických znakov.

Ak chcete časovo obmedziť možnosť platby, zadajte dátum v tvare DD.MM.YYYY, napríklad: 31.12.2014.
Dátum nemôže byť v minulosti :-)

Zadajte maximálne 16 alfanumerických znakov.


Zadajte telefónne číslo v správnom tvare, napr. 0901234567.

Zadajte e-mailovú adresu v správnom tvare.
{{qr.rs2()}}